Frykter for roklubben


Skrevet av: Tomas Fordelsen

Publisert: 07.09.2016. Sist endret: 07.09.2016 14:56:09


Kristiansand roklubb har eksistert i 80 år. Nå frykter de at den planlagte sykkelbroen over Otra vil ramme aktiviteten deres og skape ulykker.


KJØITA: - Når vi skal kjøre båter inn porten vår blir vi jo stående midt i sykkelveien med hengeren. Det vil bli konflikter og sannsynligvis også ulykker. En av hensiktene med broen er jo at syklistene skal få holde høy fart. Det virker ikke som de har tenkt på roklubben i det hele tatt, forklarer medlem Jostein Senumstad.
- Vi har ikke mer plass foran porten enn vi trenger. Vi er ikke tildelt parkering og det er noe vi sliter med fra før. Passasjen mellom husveggen og kanalen er for trang og upraktisk å bruke, og plassen på nordsiden for liten. Dessuten vil vi likevel være i veien på vei inn og ut, skyter Arvid Bentsen, leder i klubben, inn.


KOMMER I VEIEN: Roklubbens lange båter kommer i veien for syklister og gående på den planlagte broen.

Trangt om plassen
Et av forslagene om sykkelekspressvei over Otra som ligger til politisk behandling i bystyret en egen gang- og sykkelbro fra Rolfs Elektro i Elvegata til Roklubben på Kjøita. Arealet rundt roklubbens lokaler tilhører parkvesenet, og deler av plassen vil bli omregulert til gang- og sykkelvei ved en eventuell ny bro.

Frykter ulykker
Roklubbens lengste båter måler 17 meter og i regatta-sammenheng kommer andre klubber med egne båter. Da vil både biler og båter være i veien for dem som skal av og på broen på Lund-siden. Dersom anløpet på Lund-siden blir senket for å etterkomme krav fra beboere i leilighetskomplekset ved siden av roklubbens lokaler, er medlemmene redd for at deres aktiviteter på elva vil bli strupet.
- Vi får ikke anledning til å svinge med båtene våre på vannet i særlig grad og får ikke benyttet like mye av elvebredden som før dersom vi må på motsatt side av elva for å kunne komme under broa, mener Senumstad.
- Broa skal jo fundamenteres i elva med en rekke pilarer, og våre båter er seks meter brede fra årespiss til årespiss. Da blir vi stengt inne, for årene er skrudd fast til båten og vi bruker dem for å holde balansen i de smale kajakkene. Vi kan ikke bare dra dem inn for å passere, spesielt ikke i urolig sjø. Vi kan ikke skru av årene i fart og får et kjempeproblem, for båtene gjør ikke bestandig som vi vil, og ulykker har hendt før, sier Arvid Olsen, et medlem med lang fartstid i klubben.
- Her er jo sterke strømmer i vannet, legger Bentsen til.
- Når vi har konkurranser er vi gjerne seks båter side om side på vannet. Da kan vi ikke ha en ekstra bro vi må bekymre oss for, sier Oscar Sødal. 

VIKTIG FOR BYEN: Roklubben har hundre medlemmer i ulike aldre og på forskjellige prestasjonsnivå - også profesjonelt. F.h.: Peder Senumstad, Marius Buestad, Sander Jakobsen, Jostein Senumstad, Syvert Senumstad, Arvid Bentsen, Oscar Sødal og Arvid Olsen.


Ser ikke vitsen
Kristiansand Roklubb er redd for at de må flytte dersom aktivitetene i elva blir forpurret.
- Otra er jo den eneste treningsarenaen vi har, utbryter Olsen sint.
Klubben, som huser både mosjonister og landslagsutøvere, har måttet flytte to ganger tidligere.
- Roklubben lå ved Tangen først, og senere lengre oppe i Kjøita. Men det er her vi vil være, sier Bentsen.
Roklubbens medlemmer mener forslaget om å sette opp levegg på en av de eksisterende broene, og eventuell utvide dem, vil være mer hensiktsmessig. Olsen stiller seg også tvilende til om flere vil bruke den nye veien for myke trafikanter selv om de lager ny bro.
- Hva skal vi med en ny bro bare hundre meter fra nærmeste eksisterende bro? Det er været som avgjør om folk velger å sykle eller gå i stedet for å ta bilen, ikke et par svinger i stien! Avstanden til UiA blir jo heller ikke noe kortere for studentene, mener han.
Valg av trasé skal bestemmes i bystyrets by- og miljøutvalg i dag (torsdag). Roklubben er livredde for at det blir ny bro.
- Det virker veldig rart om de velger å bruke 80 millioner kroner på en ny bro mellom to eksisterende broer som er 600 meter fra hverandre, og samtidig ødelegge for oss og Rolfs Elektro som vil miste plass utenfor sin butikk. Kristiansand er ingen storby, men UiA har uttalt seg om hvor viktig broen vil være for studentene. Argumentene virker veldig konstruerte. Det hele fremstår som et bestillingsverk, forteller Jostein Senumstad.


AP vurderer å trekke seg

Eirik Dåstøl Langeland, Arbeiderpartiets representant i by- og miljøutvalget, var nylig på en personlig runde for å prate med butikkeiere som blir berørt av den planlagte sykkelog gangbroen over Otra. Da Kristiansand Avis ringte ham for å høre hvorfor ikke roklubben hadde blitt rådspurt hadde han følgende å si:
- Jeg føler at kommunikasjonen har vært fraværende i denne saken. Problemet er at administrasjonen venter på at vi politikere skal komme til enighet, og politikerne venter på administrasjonen skal komme med noen forslag til løsninger på utfordringene som er nevnt. Administrasjonen burde kommet i dialog med involverte parter på et tidligere tidspunkt. De sier at de kan løse utfordringene, men evner ikke å komme med noen konkrete løsninger. De har hatt lang tid på seg og har vært innstilt på å få realisert broen uten at klagene er forsøkt imøtekommet. Dette synes vi er for svakt. Jeg ønsker broen, men ikke å ødelegge for roklubben eller arbeidsplasser. Enten sender vi saken tilbake for revurdering eller så vedtar vi saken mot forbehold om at problemene blir fikset.


- Roklubben må belage seg på endringer

Plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune, Venke Moe, sier roklubben må belage seg på endringer i området rundt klubbens lokaler.
- Roklubben har uttalt seg i et brev til kommunen om høyden på broen, og anløpet vil jo komme et stykke inne på land. Saken er basert på en konsekvensutredning og det er selve korridoren som ligger til politisk behandling. Roklubben må belage seg på at det kan føre til endringer av dagens bruk av området rundt, men detaljene er ikke klare ennå.