Lørdag på skolebenken


Skrevet av: Arne Lunde

Publisert: 14.09.2016. Sist endret: 14.09.2016 14:30:50


De ofrer fridagen på lørdag for å lære om polsk språk, kultur og historie, de 46 barna som går på den polsk-norske skolen som holder til på Kristiansand International School på Lund. For noen er det nyttig med oppfrisking av norsken også.


LUND: - Jeg snakker polsk med mamma siden pappa ikke snakker polsk, forteller Lisa Himberg (10). Lisa er født i Norge og har mor fra Polen og norsk far. Polen er blitt som hennes andre hjemland etter mange turer dit. Hun synes det er spennende å lære om landet hvor mor kommer fra.

- Vi pleier reise til Polen tre ganger i året, noen ganger mer, forteller Lisa. Hun synes det er helt greit med skole på lørdag selv om det kommer på toppen av de vanlige skoledagene.

- Vi kan få fri hvis vi skal reise vekk eller noe sånt, altså, legger hun til.

Fornøyde elever: Aleksander Bernt Osmundsen (11), Lisa Himberg  (10), Kim-Sidney Layla Czekil (10), Adam Stachewicz (11), Edyta Svoka (10 ½) og Konrad Kolecki (11) er blant de eldste elevene på lørdagsskolen.  Med forskjellig bakgrunn er det behov for både øving i polsk og norsk språk. Edyta  ser viktige poeng med å bli god i polsk: - Jeg har familie i Polen som ikke kan norsk, derfor er det greit å kunne snakke med dem på deres språk. Og så er det greit når vi er på ferie i Polen og vi har med norske venner som ikke kan språket, da kan vi hjelpe dem, poengterer hun.
Barna, i alder fire til 11 år, er delt inn i tre forskjellige klasser etter alder. Hos de yngste, som hovedsakelig er i førskolealder, er det sang og dans på programmet. For å bli bedre kjent skal hver elev vise frem bilder eller tegninger av familien sin.

Bjørnen sover

På mellomtrinnet leker elever og lærere en polsk utgave av ”Bjørnen sover” der bjørnen er byttet ut med en katt. Brått stoppes musikken fra CD-spilleren og da er det om og gjemme seg for ikke å bli fanget av katten. Det går ganske så livlig for seg og ingen sure miner er å spore selv om det er lørdag og egentlig fridag fra vanlig skole.

Ute i skolegården er det også full fart, friminuttene benyttes til lek og moro mens foreldre går vakt etter turnus. En god del dugnadsarbeid er lagt inn i opplegget på skolen for å gjøre det så rimelig som mulig.

Fem lærere tar seg av undervisningen som stort sett foregår på polsk. Elevene er en blanding av barn med en eller to polske foreldre, noen av barna er født i Polen, andre i Norge, og noen er født i et helt annet land. For noen er det å lære å beherske både norsk og polsk utfordringen. Adam Stachewicz (11) tar det på alvor:

- Jeg er født i Polen og begge foreldrene mine er polske. Jeg tror jeg var fem år da vi kom til Norge. Hjemme snakker vi bare polsk. Det har vært mye lettere for meg å lære norsk enn for mamma og pappa, smiler Adam som synes det er topp å gå på lørdagsskole hvor han kan perfeksjonere språkene.

Da klokka klang: Weronika Sacharuk fikk oppgaven med å ringe inn til neste time.  De andre er Tymoteusz Syldatk, Aleksandra Stachewicz, Adam Stachewicz og Konrad Kolecki.

Tidlig opp lørdag

Konrad Kolecki (11) er også opptatt av å bli bedre i polsk og norsk:

- Jeg var åtte år da vi kom til Norge fra Polen og det var ganske vanskelig med norsk i begynnelsen. På lørdagsskolen lærer jeg å skrive bedre, og det er bra, mener han.

- Synes du det blir mye med til sammen seks skoledager i uka?

- Det er ok med skole på lørdag, men det er litt slitsomt å måtte våkne så tidlig, innrømmer Konrad.
Joanna Webersik i den Norsk-Polske foreningen i Kristiansand er initiativtaker til lørdagsskolen som startet opp i august. Hun har selv to barn, på tre og fem år, på skolen.

- Skolens mål er å fremme polsk-norsk vennskap og samarbeid, bygge opp respekt og forståelse for andre kulturer og nasjonaliteter. Og å lære om Polens historie og geografi og å fremme polsk og norsk kultur.

- Det er første gang det polsk-norske miljøet får til noe slikt i Kristiansand. Skolen er åpen for alle, både de som har direkte tilknytning til Polen, og de som har venner som kommer fra Polen. Vi har noen få barn på skolen som ikke snakker polsk, mens andre har litt problemer med fonetikken. Vi har logopeder som tar seg av disse. Og så er det jo mange konsonanter på polsk som kan gjøre det vanskelig å lære, smiler Joanna som mener det er fordel å kunne flere språk.

Flerspråklig familie

- Hjemme hos oss snakker vi tysk, engelsk, norsk og polsk, det har sammenheng med at mannen min kommer fra Tyskland, og at vi begge har bodd i USA en periode. Det er lettere å føle seg hjemme på reise i Europa om du behersker språket i landet du besøker, mener hun.
Flerspråklig familie: Familien Webersik, bestående av pappa Christian, mamma Joanna, og barna Emilie (6) og Sara (4) snakker engelsk, tysk, norsk og polsk på hjemmebane.
Foruten språk, står også kultur, historie, religion og etikk på timeplanen på lørdagsskolen.

- Vi som kommer fra Polen til Norge merker en viss forskjell i kulturen. Vi polakker er kanskje mer ydmyke og beskjedne i væremåten, mens nordmenn er mer selvtilfredse og har lettere for å klage på ting. Men det gjelder nok helst for oss voksne, hos barna ser vi ikke store forskjeller, mener Joanna.

Den katolske kirken har en sterk posisjon i Polen og er en viktig del av kulturen. Derfor er det naturlig at religion og etikk står på timeplanen.

- Men vi er åpen for alle religioner og livssyn ved skolen vår, understreker Joanna.

Som privatskole betales det skolepenger samtidig som foreldre stiller opp på dugnad, blant annet som trivselsvakter i skolegården.

- Jeg hadde som målsetting, i første omgang, å få med 30 barn på skolen. Nå er det altså 46 og det lover bra for fremtiden. Jeg ser for meg at vi kommer til å fortsette med skolen i mange år, smiler Joanna Webersik.

Beata Slomiany, lærer og teaterinstruktør ved skolen, tilføyer:

- Joanna fortjener stor honnør for det hun har fått til, både barna og deres foreldre er så fornøyd med skolen, understreker hun.

Trekker i trådene: Lærer Beata Slomiany lar elevene på mellomtrinnet få oppleve nærkontakt med klassens maskot.