Annonse ↓

Annonse

Annonse ↓

Annonse

3 av 4 utrykninger er unødvendige

KRISTIANSAND PÅ LANDSTOPPEN I UNØDIGE UTRYKNINGER FOR BRANNVESENET:


Heidi Ditlefsen
Skrevet av: Heidi Ditlefsen
Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Publisert: 19.04.2017. Sist endret: 19.04.2017 15:17:26


I 2016 hadde brannvesenet i Kristiansand nesten 1300 unødvendige utrykninger. Det utgjør 73 prosent av alle utrykninger. De fleste skyldes automatiske brannalarmer.


LUND;- Jeg skal ikke si at disse utrykningene svekker beredskapen, men det er klart at når halve styrken befinner seg på den ene siden av byen, så er vi for få folk hvis det smeller på den andre kanten av byen, sier Johnny Flæte, operativ leder i Kristiansandregionen Brann og redning (KBR).
I 2016 var antall unødvendige utrykninger 1248, en økning på cirka syv prosent fra året før. Det utgjør et snitt på omtrent 3,4 «unødige» utrykninger hver dag.
- Vi jobber aktivt for å holde disse tallene nede, men i fjor ble likevel et toppår. I årene fra 2010 til 2015 opplevde vi en nedgang. For oss er det litt uforklarlig at det endte med så mange unødige utrykninger i 2016, sier brannsjef i KBR Jan Røilid.
De fleste av de «unødige» utrykningene skyldes utløst alarm på grunn av matlaging, vanndamp, støv fra arbeid, tekniske feil på anlegg eller meldinger som viste seg å ikke være branntilløp.

GOD DIALOG MED BYGGEIERE

Fersk statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, viser at brann og redningsvesenet totalt utførte 85 580 oppdrag i fjor. På landsbasis utgjorde unødige og falske alarmer 57 prosent av utrykningene. Kristiansandregionen er med sine 73 prosent de som rykker ut flest ganger unødvendig.
Det skyldes, ifølge brannsjef Røilid, at Kristiansand også er på topp i antall alarmtilknytninger. Her er det 138 innbyggere per alarmtilknytning, mens de andre store byene i Norge har 177.
- Kristiansand kommune har over flere år hatt en bevisst politikk på å ha automatisk brannvarsling tilknyttet omsorgsboliger for eldre og personer som sliter med rus og psykiatri. Dette er en av grunnen til at vi ligger på topp, sier Røilid.
Kristiansand Boligstiftelse og Studentsamskipnaden i Agder er to av de største aktørene som er tilknyttet automatisk brannalarm. Ca. 1500 boenheter er tilknyttet boligselskapet. Brannsjefen påpeker at KBR har en god dialog med byggeiere for å forebygge unødige utrykninger. De har også kurs for innvandrere og andre som ikke forstår hvordan det fungerer. 

 RYKKER UT: - De «falske» alarmene går jevnt og trutt. Det kan være litt demotiverende når alarmen går samme sted flere ganger på ei vakt. Det skjer stadig vekk, sier brannkonstabel Jarl Velle (t.v.). Her er han og kollega Helge Tønnessen på vei ut til redningsbåten for en øvelse.


SNUR I RUNDKJØRINGEN

Hver gang en automatisk brannalarm går rykker brannvesenet ut med fire-fem mann. Mange ganger rekker de ikke en gang å komme opp i rundkjøringen på Torridalsveien før de får beskjed om at det er unødig alarm. Da kjører alltid lederen for vaktlaget, brannmesteren, helt fram til adressen, mens resten av gjengen returnerer til stasjonen. Det gjør han for å få avlagt rapport og snakket med de som er til stede. Hvis det ikke er noen der, legger de alltid igjen en rapport som de må svare på.
- I enkelte tilfeller gir vi et gebyr på 4699 kroner. Det kan for eksempel være til byggeiere som jobber på en eiendom, men glemmer å koble ut anlegget mens arbeidet gjøres, sier Røilid.
Også studenter som bor i en av samskipnadens boliger kan risikere et gebyr dersom de forårsaker unødvendige utrykninger.

KAN VÆRE DEMOTIVERENDE

Brannkonstablene Jarl Valle og Helge Tønnessen er på vei ut for å ha øvelse med redningsbåten. De har vært på vakt siden kvelden før. Da hadde de én unødig utrykning. Siden har det vært stille.
- De går litt i rykk og napp. Jeg har opplevd å ha ti «unødige» alarmer på en vakt. Det er litt demotiverende hvis det er de samme adressene som går igjen flere ganger, sier Jarl Velle.
Samtidig ligger det alltid i bakhodet på brannkonstablene at det kan være en reell situasjon.
Senest i fjor reddet de en person på grunn av automatisk brannvarsling.
- Systemet er utrolig effektivt. Ved branntilløp er vi ofte på stedet før brannen får utviklet seg og er i stand til å redde både folk og verdier, sier brannsjef Jan Røilid.


FAKTA
Branner i 2016


► 3009 bygningsbranner i Norge og 42 i Kristiansand.
► Brannvesenet rykket ut 1712 ganger i Kristiansand, 193 ganger i Vennesla, 139 ganger, Søgne og 90 ganger i Songdalen.
► 40 personer (23 menn og 17 kvinner) omkom i brann i Norge.
► Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt.
► Oslo og Finnmark er overrepresentert på brannstatistikken.
► Hele 43 prosent av brann og redningsvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner hjemme hos folk.
► Oppdragene kan deles inn i tre nesten like store deler: brann, redning og andre oppdrag. Brannhendelser utgjorde kun 34 prosent av brann og redningsvesenets reelle oppdrag. 35 prosent var håndtering av uhell, hvorav trafikkulykker er den største kategorien.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

 
 
 
 

Annonse ↓

Annonse