Annonse ↓

Annonse

Annonse ↓

Annonse

Visjonær ordfører møtte den eldre garde

Besøkte Senioruniversitetet:


Skrevet av: Arne Lunde
Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Publisert: 19.04.2017. Sist endret: 19.04.2017 15:22:44


En by i elitedivisjonen er hva ordfører Harald Furre ser for seg. Tirsdag denne uka delte han sine visjoner for Kristiansand med medlemmene på Senioruniversitetet.


KVADRATUREN: - Men ta nå vare på de hvite lave husene i kvadraturen, vi kan ikke bare ha margarinkasser av noen bygninger i sentrum, formante Laila Karlsen, mest kjent som leder i Posebymarkedet i sommermånedene.
Hun ble muligens en smule urolig etter å ha hørt ordføreren snakke om moderne kontorbygg på jernbanetomta, nærmest a la hypermoderne Barcode i Oslo, som har gitt hovedstaden en helt ny skyline.
- Det var noen arkitekter som ville ha skyskrapere på jernbanetomta, men, for all del, vi skal begrense oss på byggehøyde. Dessuten må vi skille mellom trehusene i Posebyen, som selvsagt skal bestå, og det vi kaller City-delen vest for Festningsgata, som vi tenker å utvikle med moderne bygg, beroliget Harald Furre. 

Engasjert ordfører: Harald Furre delte villig sine visjoner for byen og landsdelen med de godt voksne på Senioruniversitetet sist tirsdag. Det aller meste falt i god jord. 

Løfter frem Kvadraturen

Kvadraturen, ja, den skal løftes tilbake til gamle høyder, også befolkningsmessig, om ordføreren får det som han vil. Tanken er nemlig å doble antall beboere, fra dagens 7000 til 15 000, slik det var før første verdenskrig, i en ikke altfor fjern fremtid.
- Det handler om å skape en klimavennlig by der folk bor tettere og dermed har mindre behov for transport som igjen fører til reduserte utslipp, poengterte Furre.
Grønne lunger og kulturelle møteplasser skal også være med å generere liv i kvadraturen. At Kristiansand skal være et kulturelt kraftsenter, hører med til visjonene.
- Hvem ville vært foruten Kilden i dag? Det var mye diskusjon i forkant, men i dag ser vi at kunsten og kulturen har fått et bredere nedslagsfelt takket være dette bygget. Og snart kommer Nicolai Tangens kunstsamling til Silokaia, vi har mye spennende foran oss, minnet han forsamlingen om.

Ny storkommune

Kristiansand kommune er byens største arbeidsgiver med 6000 årsverk fordelt på 7000 ansatte og den omsetter for mellom åtte og ni milliarder i året. Og større skal den bli:
- Vi har jobbet med kommunereform i halvannet år og 8. juni vil stortinget vedta at Kristiansand, Søgne og Songdalen blir slått sammen til en kommune. Det betyr 112.000 innbyggere. Det vil slå positivt ut på flere områder, blant annet med et bedre tjenestetilbud for innbyggerne, noe som hører til kjerneoppgavene til kommunen, mente Furre. Det førte til spørsmål fra salen:
- Har Kristiansand landets billigste eldreomsorg?
- Billigste og beste! Repliserte ordføreren friskt.
- Det er fordi vi har satset på at eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig ved å tilrettelegge for det med forskjellige tjenestetilbud. Vi tror det er til det beste for de fleste å få bo hjemme så lenge som mulig, heller enn å måtte flytte på sykehjem. Stavanger har satset mye på sykehjem, og det koster, i Kristiansand har vi lagt oss på en annen linje, fortalte han.
Han nevnte også at han gjerne vil slippe til private aktører i hjemmesykepleien slik som det er innen hjemmehjelptjenestene i dag.
Velferdsteknologi, etablering av nye arbeidsplasser, kvalitet og innhold i grunnskolen, heie frem gründere, utvikling av universitetet og bygging av infrastruktur var andre tema ordfører Furre var innom i sitt timelange foredrag som en lyttende forsamling belønnet med applaus.Ettermøte i kafeen: Kirsten Hanisch, Agnes Langeland, Hans Petter Sand, Thor Einar Hanisch og Bjørn Brandtzæg var enig om at ordføreren kom godt fra det med sine visjoner for byen og regionen. - Vi gir ham en sekser på terningen!

Til terningkast seks

- Jeg gir ham en sekser! Det var betryggende å høre ham, det var første gang for min del, forteller Agnes Langeland, som sammen med Hans Petter Sand, Thor Einar og Kirsten Hanisch og Bjørn Brandtzæg har slått seg ned i kafeteriaen i Kongens Senter etter ordførerens foredrag.
-Siden jeg er lærer synes jeg det var særlig interessant da han snakket om vyer for skolen, og at det skulle satses på etterutdanning av lærere. Det har kanskje sammenheng med at han selv har foreldre som begge har vært lærere, smiler Agnes Langeland.
- Han er flink til å fremføre sitt budskap, mener Hans Petter Sand.
Når det kommer til privat omsorg er meningene noe delte. Bjørn Brandtzæg er imidlertid positiv:
- Jeg støtter Harald Furre for det er sunt med en kombinasjon av private og kommunale aktører i hjemmesykepleien. Når det er sagt, må jeg også si at jeg har veldig gode erfaringer med den kommunale delen. Min kone fikk slag i 1987 og fikk behov for omfattende pleie. Hun fikk bo hjemme i huset vårt på Gimlekollen i 16 år før det ble for krevende. Da stilte kommunen opp og ordnet plass på Kløvertun, som drives av Sanitetsforeningen. På Kløvertun fikk hun god pleie, og et vel fungerende aktivitetstilbud som ga henne ny selvtillit. Jeg kan ikke få skrytt nok av tilbudet hun fikk på Kløvertun i de ni årene hun fikk være der inntil hun døde for fem år siden, forteller Bjørn.

Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

 
 
 
 

Annonse ↓

Annonse