Annonse ↓

Annonse

Annonse ↓

Annonse

Imponert over Jegersberg gård


Ole G. Sørensen
Skrevet av: Ole G. Sørensen
Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Publisert: 10.05.2017. Sist endret: 10.05.2017 11:25:07


Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik ble imponert over det hun fikk se da hun besøkte Jegersberg gård. Daglig leder Pål Magne Steinsland sier mange er nysgjerrige på hvordan de jobber.


JEGERSBERG GÅRD: - Jeg har fått et utrolig positivt inntrykk. Det er behov for nye modeller innenfor rusrehabilitering, og da spesielt tilbud som ivaretar behovet for arbeidstrening. Det er kjekt å se at de lykkes her, uttalte Hadia Tajik etter å ha fått en times omvisning på Jegersberg gård fredag. AP-nestlederen besøkte gården
sammen med partikollega Kari Henriksen.

- Hva tror du er nøkkelen til at de lykkes her?

- At de klarer å skape fellesskap og gi beboerne oppgaver som gir dem mestringsfølelse i takt med deres utvikling, sier Tajik, som mener andre bør høste lærdom av modellen de jobber etter på gården.

► GÅRDSLIVET: «Hvis du bare det hadde vært like lett å lokke til seg velgere» uttalte partikollega Kari Henriksen da Hadia Tajik fikk hele hønsegården rundt seg ved hjelp av en neve brødsmuler. Daglig leder ved Jegersberg gård, Pål Magne Steinsland, følger med.

STORE INVESTERINGER

Jegersberg gård er et rehabiliteringstilbud for rusavhengige som åpnet i 2013. På de fire årene har de, ifølge daglig leder Pål Magne Steinsland, ikke hatt et eneste tilfelle av rus, eller andre ubehagelige episoder, på gården. Nå flytter snart den første beboeren ut etter å ha vært gjennom hele programmet. En viktig milepæl.

Det ble investert 32 millioner kroner i gården for å få etablert de åtte første plassene. Etter tidvis kraftig politisk diskusjon ble det vedtatt å investere om lag 30 millioner kroner til for å utvide med 18 nye plasser.

Reguleringsplanene for byggetrinn tre, som kan gi 54 nye plasser og øke kapasiteten til 80, skal snart opp til endelig behandling i bystyret.

Tajik hadde fått med seg debatten rundt gården og hvorvidt det er fornuftig å investere så store beløp i et behandlingstilbud som foreløpig har tatt imot relativt få mennesker av gangen.

- Jeg tror ikke vi skal undervurdere den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at et menneske går til grunne, ikke minst for de pårørende. Samtidig er det ikke alt som skal måles i kroner og øre, sier Tajik.

HUNDELIV: Marianne har ansvar for hundedaghjemmet på gården. Her forteller hun Tajik om hvordan de steller med hundene.

RYKTET SPRER SEG

Daglig leder Pål Magne Steinsland synes det er fint å få besøk av sentrale politikere på gården.

- Det oppleves som en annerkjennelse at develger å besøke oss og trekker oss frem som en suksesshistorie, sier Steinsland.

Stemningen rundt gården var annerledes etter det første året, da flere var negative til at det stod flere rom ledig.

- Da det stod på som verst måtte vi bare forholde oss til planen. Det er vanskelig å starte noe nytt, uansett hva det er. Nå har vi fått de positive referansene, vi har fått folk ut i arbeid og på rett kjøl. Da ser andre at det nytter, sier Steinsland.

- Og vi vil jo gjerne benytte oss av dem som flytter ut herfra, som forbilder og mentorer for nye beboere.

Den siste tiden har han reist mye rundt og holdt foredrag om det de gjør. Kommuner som Drammen og Gøteborg er interessert i å gjøre noe lignende.

- I tillegg har kommuner som Finnøy, Fredrikstad, Vinje og nå sist Oslo inngått avtaler der de kjøper plasser hos oss, sier han.

GOD TID

I dag bor det 13 personer på gården, og planen er å fylle opp de resterende 13 plassene i løpet av en treårsperiode.

- Det er viktig at de nye beboerne får tid tilå suge inn kulturen og den interne justisen på gården før vi tar inn nye, sier Steinsland, Tid er en av grunnpilarene i rehabiliteringstilbudet.

Beboerne skal få bo på gården så lenge de har behov for.

- Det er individuelt. De skal være trygge som rusfrie, ha kommet seg i jobb, fått seg bolig og et rusfritt nettverk før de flytter. Et ordentlig liv, rett og slett, sier Steinsland.

Mentorer, kvalifisering til arbeid og fellesskap er de andre pilarene i tilbudet.

- De som bor her har en sterk tilknytning, de har alle samme bakgrunn og samme mål. De fleste som kommer har bakgrunn fra institusjoner, men dette skal være et hjem. Det skal være et normalt miljø, sier mentor Trond Offergaard.

- Kulturen her er at alle ivaretar hverandre, og at de erfarne tar ansvar og hjelper de nyeste beboerne, sier Offergaard.FAKTA

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter


► Rehabiliteringstilbud for rusavhengige, der det er krav om rus- og medikamentfrihet.

► Basert på en modell hentet fra San Patrignano i Italia.

► Første beboer flyttet inn i mai 2013.

► Etter at byggetrinn to ble ferdig i fjor høst er det plass til 26 beboere. I dag bor det 13 beboere på gården.

► Reguleringsplan for byggetrinn 3, som består av ytterligere 54 plasser, ble lagt ut på høring i starten
av året. Skal opp i bystyret snart.STARTER CAFÈ

 Beboerne på Jegersberg gård har gjort om en gammel stall til konferanserom, selskapslokale og kafe.

- Vi har bygd det i vinter, og kan nå tilby utleie av lokaler til selskap og konferanser. Vi åpner også kafe ganske snart, men vi trenger å få inn litt flere folk for å kunne drive den for fullt, sier daglig leder Pål Magne Steinsland. Jegersberg gård drives som en bedrift og tanken er at de skal dekke en del av utgiftene selv.

- Vi driver hundedaghjem, der har vi venteliste og har planer om å utvide. Så driver vi stallen og den er også full. Vi har også startet med å gi ridetimer.

I tillegg har vi ansatt en snekker, og vi tar alle typer snekkeroppdrag. Og så har vi naturgruppa, som gjør hagearbeid, hogger ved og slike ting, sier Steinsland.

- Vi har nok å gjøre nå, men vi skal vokse og det skaper alltid utfordringer.

Vi kan ikke slå oss på brystet og slappe av, sier Steinsland.

Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

 
 
 
 

Annonse ↓

Annonse