Annonse ↓

Annonse

Annonse ↓

Annonse

Psykisk helse er viktig for unge


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Publisert: 11.05.2017. Sist endret: 11.05.2017 10:51:23


LESERINNLEGG: "Det er viktig at hjelpen er nær."


For denne regjeringen har psykisk helse vært en storsatsing sammen med en rekke andre helseområder. Den må fortsette.

Det rapporteres om flere og flere unge som sliter med psykisk helse. For Frp er det derfor avgjørende at storsatsingen fortsetter. Blant annet er det blitt bevilget økte midler til kommunenes psykiske helsearbeid, reduserte helsekøer og lagt til rette for flere psykologer i kommunene.

For første gang har vi startet med pakkeforløp i forbindelse med raskere og bedre kreftbehandling. Erfaringene fra dette pakkeforløpet viser at nye ideer kan gi bedre løsninger for pasientene, og derfor ønsker vi å innføre et pakkeforløp for psykiske lidelser. 

Under den rødgrønne regjeringen sto det 270 000 nordmenn i helsekø som ventet på å få nødvendig helsehjelp. Situasjonen var uverdig for altfor mange når man var nødt å vente på hjelp i månedsvis - kanskje årevis. Slik skal man ikke oppleve i Norge og derfor er vi stolte av å redusere helsekøene. Det skal vi fortsette med.

Det er viktig at hjelpen er nær. Derfor ønsker regjeringen flere psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I slutten av 2015 hadde over halvparten av landets kommuner og bydeler rekruttert psykolog, og i 2016 la regjeringen til rette for inntil 150 nye psykologårsverk. Regjeringen styrker også psykologkompetansen med 20 nye millioner kroner i 2017. 

Med Frp i regjering går helsepolitikken et steg i riktig retning slik at vi hele tiden kan sikre gode og raske tilbud i en ellers ganske vanskelig hverdag for de som sliter med psykiske lidelser. Vi er nødt å sørge for at hjelpen alltid er nær og at personene blir fulgt opp fra starten av. Da sikrer vi oss et system som får folk fortere i behandling slik at vi slipper tragiske hendelser på grunn av manglende hjelp og fagpersonell.Theodor Barndon Helland
Stortingskandidat, Vest-Agder Frp

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

 
 
 
 

Annonse ↓

Annonse