Annonse ↓

Annonse

Annonse ↓

Annonse

Hva er byutvikling?


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Publisert: 11.05.2017. Sist endret: 11.05.2017 15:33:04


LESERINNLEGG: "Politikerne planlegger en vandalisering av tusenvis av hjem til befolkningen rundt Topdalsfjorden."


Politikerne planlegger en vandalisering av tusenvis av hjem til befolkningen rundt Topdalsfjorden ved å foreslå containerhavna flyttet 3 km fra sentrum. Her er det allerede en stor og eksisterende befolkning på ca. 30.000 kristiansandere med like stort behov som de fremtidige 8.000 nye innbyggerne i Kvadraturen til rent vann, ren luft, grøntområder i nærområdet og støyfrie boligområder. 

ColorLine klarte å overbevise politikerne om at en ferjehavn i Vige var dårlig politikk. Passasjerene vil til den beste havna i Kristiansand, nemlig den i Kvadraturen. Det vil også brukerne av containerhavna, ifølge nestleder i havnestyret. I Vesterhavna ligger det jernbanespor helt nede i sjøkanten. I forbindelse med det nye Gartnerløkkekrysset må det kunne være mulig å legge flere spor ned dit og utvikle havna vestover.

Kommunen har nettopp lagt frem tall for støyplagene ved en utbygging av containerhavn i Kongsgård/Vige. «Lovlig støy» kaller teknisk direktør Ragnar Evensen de plagene som reduserer livskvaliteten, ødelegger nattesøvnen og reduserer verdien av boligene for beboere i dette området. Men hvis flyttingen skal bli god butikk, må aktiviteten og støyen økes drastisk, noe Lindjord har en rørende tro på at ny teknologi skal løse (Fædrelandsvennen, 27. april 2017, s. 3). Det er en kynisk logikk Lindjord legger for dagen ved å åpne for utbygging og mer støy.

Det er ikke første gang rapporter legger frem gunstige tall for det som kan styrke utbyggers planer. Vi husker dokumentasjonen over vær- og tåkeforhold da flyplassen på Gardemoen ble planlagt. I ettertid (alltid i ettertid) viste disse seg å være direkte feilaktige. 

Er det slik å forstå at siden vi allerede er så plaget av støy spiller det ingen rolle om vi belastes ytterligere? Slik logikk er det bare kynikere som aksepterer. Forskning på støy og helse er bare i sin spede begynnelse, men tendensen er såpass sikker at politiske partier tar opp støybekjempelse i sine programmer. Vi som bor langs E-18, og som med rette frykter økt støy i forbindelse med ny containerhavn i våre boligområder stoler i alle fall mer på egen kropp og egen hørsel, enn på Norconsults tall. Støyplagene løses neppe ved at politikerne øker kildene til støy. 

Kjære politikere! Tenk på hva som kan skapes rundt Topdalsfjorden av solidarisk byutvikling av en helt annen og positiv karakter. Dårlige og direkte skadelige planer for så stor del av befolkningen i Kristiansand er et mareritt for oss velgere og bør legges på hylla for godt. Nå trenger vi skikkelige visjonære politikere som viser verdien av solidarisk byutvikling. Reder Einar Rasmussen klarte i sin tid å flytte planer om flyplass fra Bjørndalssletta til Kjevik, ColorLine klarte å beholde ferjekaia i Kvadraturen, og nå utfordres dagens politikere til å bruke fellesskapets ressurser til å utvikle havna, der den hører hjemme. Dette er en levedyktig visjon og reell byutvikling til ALLE kristiansanderes beste.


Signe Mari Wiland
Nei til containerhavn Kongsgård-Vige

Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

 
 
 
 

Annonse ↓

Annonse