Får endelig åpne opp Høyfjellet


Skrevet av: Arne Lunde

Publisert: 11.05.2017. Sist endret: 11.05.2017 10:49:37


Forsvaret fjerner nå gjerdene og åpner store deler av Høyfjellet på Flekkerøy for publikum. Nå skal det bli eventyrskog hvor du kan treffe på tusser og troll, Nøkken og Bukkene Bruse.


FLEKKERØY: - Her kan vi utfordre ungene, ja, hele familien, med å sette fantasien i sving, og med fysisk aktivitet når de begir seg ut på eventyrstien, forteller Anita Teigen entusiastisk.
Hun er med i Flekkerøy Kunst-og Kulturlag som sammen med Flekkerøy Padleklubb, Høyfjellets aktivitetslag og Flekkerøy vel er med på dugnadsarbeidet med å omskape området rundt kafeen til et eventyrlandskap som skal trekke barnefamilier og andre til den høyestliggende naturperlen på øya. I løpet av høsten håper de å kunne åpne første del av eventyrstien. Men først må gjerdet som omkranser området, og som har stengt for publikum, fjernes. Siden krigens dager har området vært militært med en stor radar på toppen. Denne er for lengst fjernet og Forsvaret har funnet tiden inne til å frigi området til bruk for allmennheten.
- Vi har banket på døra til Forsvaret lenge for å få frigitt et stort område rundt de tekniske installasjonene på Høyfjellet som er gjerdet inne, og for kort tid siden fikk vi positivt svar. Forsvaret vil bekoste fjerning av dagens gjerde og sette opp et nytt som er lagt mye tettere opp til deres anlegg, slik at store og verdifulle arealer frigis til allmennheten, forteller John Holt, juridisk rådgiver i Kristiansand Eiendom. Holt håper mye er gjort innen året med å få fjernet gjerdet.

Ryddesjau: Henry Ulbrich og Jan Pohle er i full gang med motorsaga for å rydde en seks meter bred «gate» rundt militærgjerdet som Forsvaret skal ta til med å fjerne til høsten.

BRØYTER SEG RYDNING

Det kviner i motorsager oppe i lia hvor en ivrig gjeng dugnadsfolk er i gang med å rydde vei i et villniss av busker og kratt og krokete furuer en solfylt lørdag.
- Vi rydder ei gate langs gjerdet i seks meters bredde, tre meter på hver side, sånn at Forsvaret skal kunne komme til når gjerdet skal fjernes, forklarer Morten Eitveit, primus motor i dugnadsgjengen. Jan Pohle, opprinnelig fra Tyskland men bosatt på øya de siste ni årene, er i sving med motorsaga sammen med kameraten Henry Ulbrich, som er på besøk fra Tyskland.
Arbeidet er krevende på grunn av det ulendte terrenget og fordi det har grodd vilt og uhemmet i årevis. Arbeidet vil ta sin tid.
- Vi satser på to dugnader i uka fremover, da bør det være ferdig ryddet til høsten, slik at Forsvaret kan komme i gang med å fjerne gjerdet. De kan uansett ikke gjøre det nå på grunn av brannfaren om våren og sommeren, ettersom de må bruke vinkelsliper for å fjerne stolpene, forklarer Morten.


Sosialt: Dugnad betyr også hyggelig lag med mat og drikke, her utenfor kafeen på Høyfjellet. Fra venstre: Henry Ulbrich, Kven Vos, Jan Pohle, Michael Wriggelsworth, Morten Eitveit, Ellen Eitveit, Terje Tellefsen, Kari Skage, Anita Teigen og Bjørg Sørli.

KAFFE OG PRAT

At det sosiale er viktig blir bekreftet når det kalles inn til felles måltid utenfor kafeen utpå formiddagen. Praten går løst og ledig i solskinnet, og tanker og vyer for området får luftet seg.
- Morten har funnet på så mange artige navn til de forskjellige postene i eventyrstien. Berget det blå, Dovregubben, Nøkken i tjernet og Bukkene Bruse bro, skryter Anita Teigen.
- Jeg har kost meg veldig med å sitte ned og finne på eventyrnavn til stien, svarer Morten Eitveit, pensjonist uten fritidsproblemer. Antall timer han har lagt ned på Høyfjellet er det visst ingen som har oversikt over, ikke han selv heller. Men det er ikke viktig. Nå er det viktig at eventyrskogen og området rundt Høyfjellet blir åpnet og tatt i bruk av så mange som mulig.


Forsvaret fortsatt eier av Høyfjellet


- Forsvarsdepartementet ved Staten skal fortsatt stå som eier av området, men har til intensjon å tilrettelegge deler av arealet for fri ferdsel. Størrelsen på arealet som skal gjøres tilgjengelig er ennå ikke besluttet, opplyser Svein Olav Skaar, eiendomssjef i Forsvarsbygg med base på Haakonsvern ved Bergen.
- Når vil arbeidet med tilrettelegging være ferdig?
- Forsvarsbygg har fått inn pris fra vår rammeleverandør på fjerning og rydding av ytre gjerde, samt etablering av nytt gjerde nærmere installasjonen på stedet. Forsvarsbygg planlegger gjennomføring av dette tiltaket i løpet av 2018.
- Hvor lenge har det vært militært anlegg på Høyfjellet?
- Det har vært militær aktivitet siden andre verdenskrig. Tidligere stod det en radar på toppen, den ble fjernet mot slutten av 1990-tallet, opplyser Skaar.