Annonse ↓

Annonse

Annonse ↓

Annonse

Vil at staten skal ta tannlegeregningaFoto: Av: Michael Selbekk
Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Publisert: 24.05.2017. Sist endret: 24.05.2017 09:36:02


Mali Steiro Tronsmoen (SV) vil tette «det største hullet i velferdsstaten vår», nemlig de dyre tannlegebesøkene.


KVADRATUREN: - Det er mange grunner for å grue seg til å gå til tannlegen, men det bør ikke være slik at vi gruer oss på grunn av regninga.
Det sier Mali Steiro Tronsmoen, førstekandidat i Vest-Agder for Sosialistisk Venstreparti. I år har SV programfestet et forslag hvor det skal bli betydelig billigere å gå til tannlegen enn det som er tilfellet i dag.
I Norges offentlige helsetjeneste regnes ikke tennene som en del av kroppen, og blir dermed ikke dekket av staten på lik linje som vanlige sykehusbesøk. Du går til tannlegen gratis frem til du er atten år, og får syttifem prosent rabatt frem til du er tjue. Deretter kan det bli dyrt.
- I Norge skal fellesskapet stille opp for de som er syke, og det bør gjelde enten det er tennene som er problemet eller noe annet i kroppen. Det kan bli utrolig dyrt å ha dårlige tenner, og mange må ut med flere titusener for å fikse opp tennene sine, sier Tronsmoen.
SV vil derfor gjøre tannhelsen til en del av folketrygden, slik at utgifter i stor grad skal dekkes av velferdsstaten. Egenandelstaket settes på 2500 kroner i året, og samtidig skal det bli gratis å gå til tannlegen frem til fylte 20 år. 
Vest-Agder koster det i gjennomsnitt 934,- kroner å sette seg i tannlegestolen for en enkel undersøkelse, ifølge nettstedet hvakostertannlegen.no. Mali Steiro Tronsmoen og SV mener staten bør spandere. Foto: Michael Selbekk


Skal fases inn gradvis

Tronsmoen erkjenner at et slikt forslag vil koste, det antas rundt ti milliarder kroner i året. De foreslår en tannhelsereform der støtten fases inn over en tiårsperiode.
- For de som har dårlige tenner vil det bety veldig mye. Man ser også at det er et problem at mange unge voksne ikke går til tannlegen fordi de ikke har råd, og det er jo ikke særlig bra i et forebyggingsperspektiv, sier SV-politikeren.
- Ofte er de som sliter mest med tennene også de som har dårligst råd. Mange har ikke råd til å drive forebygging, og da blir det fryktelig dyrt når man først oppsøker tannlegen. Jeg kjenner mange som har det slik at de ikke drar til tannlegen på grunn av at «de ikke har råd til å betale uansett». Man bør gå til tannlegen regelmessig hele livet, og kostnaden bør ikke stå i veien for dette, sier hun.
Tronsmoen er aktiv på Facebook, og bildeinnlegget hennes med teksten «Det skal ikke koste mer enn 2500 kroner i året å besøke tannlegen, mener SV» har i skrivende stund pådratt seg mer enn åtte tusen delinger og 52.000 reaksjoner.
- Det er utrolig høye tall, og viser at dette er noe nordmenn bryr seg om.
Lignende forslag har tidligere blitt fremmet av både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, uten at det har ført til noe. Tronsmoen mener forslaget er gjennomførbart, men at det er et spørsmål om prioritering.
- Selv om mange andre partier sier at dette ville vært bra, er det få partier som er villige til å prioritere det. Derfor har SV kommet med et veldig konkret forslag til tannhelsereform som vi tror vi kan få flere partier med på, sier hun, og legger til:
- Jeg tror også forslaget vil være med på å forbedre tannhelsen blant folk generelt, og da vil kanskje også offentlige utgifter til tannlegene gå ned, avslutter Tronsmoen.

- Ikke et reelt forslag

President i Norges Tannlegeforening (NTF), Camilla Hansen Steinum, har sett flere partier foreslå å innføre makspris hos tannlegen. Hun har lite tro på at det blir gjennomført.
- Det er jo et forslag som har vært oppe fra tid til annen, og vi ser at det gang på gang strander på økonomien. Det vil koste veldig mye penger, og slik som vi har vurdert det er det egentlig ikke et reelt forslag. NTFs holdning er at så lenge pengene er begrenset, slik de er i dag, skal de med størst behov få støtte, sier hun.
Steinum argumenterer med at innføring av egenandelstak vil få konsekvenser for de med aller dårligst råd, som kanskje ikke har råd til å betale egenandelen.
- Så lenge man har et egenandelstak må man betale ganske mye før man når opp til summen der man får støtte. Man ser at de som har aller størst behov og gjerne også dårligst tannhelse ikke en gang har råd til å betale dette innskuddet, noe som betyr at en del av disse ikke får utnyttet tilbudet, sier Steinum, og legger til:
- Derfor er dagens trygdeordning veldig god, for da får de som trenger hjelp støtte fra første krone, og det er viktig.

- Stor utfordring for studenter


Dårlig økonomi blant studenter gjør at mange utsetter eller dropper tannlegebesøket.
- Det er en reell utfordring, og vi er klar over det, forteller Kai Steffen Østensen.
Han er bekymret over at mange studenter velger å nedprioritere tennene sine, fordi de ikke har råd til dyre tannlegebesøk.
Østensen er leder for Studentorganisasjonen i Agder (STA), en organisasjon som representerer over 12.000 studenter rundt om i Agder. Han er glad for SVs forslag.
- For studenter er jo dette glimrende. Så kan man spørre seg om 2500 kroner er lavt nok. Jeg vil kanskje si at vi må presse det enda lengre ned, fordi vi vet at mange i dag har dårlig råd.
Studenter i Agder kan i dag søke til Studentsamskipnaden i Agder for å få refundert utgifter til helsetjenester. Fra den såkalte Helsekassa kan de få dekket inntil 40 prosent av utgiftene sine, opptil 7500 kroner i året.


Dette mener de andre partiene:


Ingunn Foss (H)
- Tannhelse er veldig viktig, og vi skulle gjerne ønske at det var gratis for alle. Dette har vært diskutert i lang tid, men det handler rett og slett om prioritering. Vi har ønsket å først og fremst jobbe for de som trenger det aller mest, slik som beboere på sykehjem og rusmiddelbrukere. Skal man prioritere opp noe må man redusere noe annet, og vår politikk har vært å prioritere de mest trengende.

Kari Henriksen (AP)
- Det er et forslag som vanskelig er gjennomførbart, på grunn av kostnadene. Derfor vil vi arbeide for å bedre refusjonsordningene. Vi ønsker å styrke det forebyggende arbeidet for folkehelse, og utarbeide en plan for en økning på tannlegefeltet. Dagens ordning i Norge er forholdsvis god. Vi har god, forebyggende tannhelse gjennom gratis tannlege for de unge og god folkeopplysning. De som i første rekke trenger støtte mest er de med kroniske sykdommer som fører til dårlig tannhelse, og andre svake grupper i samfunnet.


Gisle Meininger Saudland (FrP)
- Jeg syns det er et spennende forslag. Dagens tannhelseordning bygger på systemet om at munn og tannhelse ikke betraktes som resten av kroppen. Dermed kan mange få utrolig store utgifter til tannhelse, og dette ønsker vi å gjøre noe med. FrP har også programfestet at tennene skal bli en del av kroppen, så her er vi faktisk på linje med SV. Regjeringen har lenge arbeidet for å forbedre skjermingsordningene for de mer svakerestilte i samfunnet, og forslaget til SV kan absolutt gå inn under dette.

Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

 
 
 
 

Annonse ↓

Annonse