Vil ha buss til en tier


Mai Linn Tronstad
Skrevet av: Mai Linn Tronstad

Publisert: 15.06.2017. Sist endret: 15.06.2017 14:43:45


På Haugalandet har man hatt 40 prosent flere busspassasjerer etter at billettprisen ble senket til 10 kroner. Nå vil Miljøpartiet De Grønne prøve det samme i Kristiansand. Reaksjonene er delte.


KRISTIANSAND/HAUGALANDET: - Dette resultatet er jo helt utrolig, jeg fikk sjokk da jeg hørte det. Har prisreduksjon virkelig så stor effekt, spør Birte Simonsen, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Vest-Agder.
Hun og Mira Svartnes Thorsen, bystyremedlem for samme parti i Kristiansand, har sendt en interpellasjonen til bystyret med et forslag om å prøve tikronersbilletter i Kristiansand - med NorConsult-rapporten fra Haugalandet som bakgrunn bak forslaget.

OVERRASKET

I forsøksområdet Haugalandet gikk billettsalget på buss opp med 40 prosent fra 2015 til 2016, etter at de satte ned enkeltbilletter til 10 kroner. To av tre reisende er nå i kategorien «voksne», noe som er en fordobling siden 2014. Nedgangen i billettinntekter for reiser innenfor forsøksområdet er beregnet til ca. 1,7 millioner kroner fra 2015-2016, noe som er betydelig mindre enn prognosene som ble lagt til grunn.
- Da vi vedtok dette forsøket, regnet vi med det ville koste ganske mye. Nå viser det seg at antall passasjerer har økt så mye at det nesten går opp i opp. Det er overraskende at prisen har så mye å si, sier Torfinn Ingeborgrud, 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Stavanger, på telefon.
Han forteller at prisen fortsatt blir ti kroner på ubestemt tid, og at en utvidelse av området med billig billett vil vurderes.
- Tikronersbilletten har vært en «game changer» for fylkesutvalget, den har forandret vårt syn på kollektiv trafikk. Ved siden av miljøgevinsten kan dette også løse et køproblem og kravet om å bygge stadig mer motorvei, legger han til.
Ingeborgrud oppfordrer andre deler av Norge til å følge etter - såfremt andel kollektivt reisende ikke allerede er så stor at inntektstapet blir for stort.

AKT ER SKEPTISKE

I Kristiansand er andelen som reiser kollektivt på åtte prosent. Det er ifølge Kim Øvland, fagkoordinator for klima og miljø i Kristiansand kommune, for dårlig.
- Kollektivtransporten ligger generelt litt lavt her i byen, vi skulle virkelig ønske den lå høyere. Vi er gode på sykkel, men det er for mye bilkjøring. Folk er så glade i bilen sin at det trengs radikale tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Markedsundersøkelser sier at pris ikke veier så tungt for publikum, men historien fra Haugalandet sier jo noe annet. Det kunne vært spennende å prøve i kristiansandsregionen, da vi må jobbe aktivt og kanskje drastisk for å få ned utslipp.
Ved Agder Kollektivtrafikk (AKT) er de skeptiske til tikronersbilletten. Administrerende direktør Siv Elisabeth Wiken mener det aller viktigste de kan gjøre er å få opp frekvensen.
- Det er flere steder vi gjerne skulle hatt hyppigere bussavgang, og billettinntektene er ved siden av offentlig tilskudd viktig for å finansiere dette.
Hva med erfaringene med billigbilletter på Haugalandet?
- Jeg tror fortsatt å øke frekvensen er veien å gå, sier Wiken.

VEKST I 2017

Hun forteller at det i de fem første månedene i år har vært 190.000 flere bussreisende i Kristiansand enn i samme periode i fjor. Det er en vekst på 4,9 prosent.
- Dette er veldig positive tall som det er viktig å følge opp og forbedre ytterligere, sier hun, og legger til at det er mye fulle busser i rushtiden, og en del ledige seter på andre tidspunkt.
Wiken forsikrer om at uansett hvem som vinner budrunden som ny leverandør av busstilbudet i byen neste sommer, vil AKT jobbe med en ambisiøs opptrapping av kollektivtilbudet i Kristiansand.

LANGE TANKER

Svartnes Thorsen mener det er for lett å bruke bilen, og peker på flere gevinster med å fylle opp bussene:
- Bilister dreper og skader mange dyr, fugler og mennesker hvert år. De varmer opp klimaet vårt, forurenser naturen og lufta vår og gjør oss syke av svevestøv. Store deler av byarealet opptas av parkeringsplasser. Alt forbundet med bil er miljøskadelig.
Partikollega Simonsen mener vi bør skamme oss over bilbruken i byen.
- Det er en pinlighet at Kristiansand har så mange korte reiser med bil, for eksempel fra Grim til jobb i byen, det er noe vi bør være flaue for.
De to er enige i at tapet av billettinntekter på 1,7 millioner på Haugalandet ikke er til skremsel.
- Det koster mindre å forebygge enn å reparere, sier Svartnes Thorsen.
- Man vifter ofte med Parisavtalen hvor lavutslipp er målet - og det må nødvendigvis koste litt, sier Simonsen, som gjerne bruker buss selv. 
 

POLITIKERNE MENER:Harald Furre (H)

- Det er et mål at flere skal la bilen stå og heller reise kollektivt, da er billigere eller gratis buss ikke det beste tiltaket. Det er gjennomført mange studier på hva som påvirker folks etterspørsel etter kollektivreiser. Pris er en viktig faktor, men enda viktigere er kvaliteten i tilbudet. AKT gjennomførte våren 2016 en omfattende markedsundersøkelse som understreker dette. Dobling av busstilbudet i regionen er et av de viktigste tiltakene i bymiljøavtalen vi nå skal forhandle med staten om. 
Mette Gundersen (AP)

- Kristiansand Arbeiderparti har tidligere gått i bresjen for et forsøk med gratis buss i byen, uten flertall. Vi vil i utgangspunktet alltid være positive til prosjekter som har som mål å få flere til å ta buss. Derfor støtter vi også tiltaket om å gi gratis busskort til studenter som vil melde flytting til Kristiansand. Jeg kjenner ikke til 10-kronersprosjektet i Rogaland, men vi vil støtte en utredning om dette i Kristiansand, og er forberedt på å også avsette midler til dette i budsjettet.
Petter Benestad (V)

- Antall bussreiser skal dobles frem mot 2030, da trengs det nok noen drastiske tiltak. Betydelig reduksjon i billettprisene kan være et av dem. Finansiering kan eventuelt gjøres med belønningsmidler fra Staten. Erfaringer også fra Levanger viste at de fikk en økning i antall reisende med 40 prosent da de satte ned prisen til kr 10 kroner. I Fredrikstad har de gratis byferge med stor suksess. Men for meg er det vel så viktig at en både bedrer fremkommeligheten for bussene, samtidig som antall bussavganger økes.
Jørgen Kristiansen (KrF)

- Jeg har flere ganger tatt til orde for å prøve ut gratis buss, det har blitt nedstemt hver gang. Mye av begrunnelsen bygger på en rapport som viser at andre faktorer enn pris er viktigere for folk. Det gleder meg derfor at det finnes kommuner som har suksess med rabaterte billetter. Det har vært en opplest sannhet at pris ikke er så viktig når det gjelder buss. Det er egentlig rart når pris i de fleste andre kjøp er svært viktig. Jeg håper vi kan prøve ut noe slikt her også.
Alf Egil Holmelid (SV)

- Tikronersbillett er absolutt eit interessant forslag som eg ser positivt på. SV har i alle år kjempa for betre og billigare kollektivtransport, og det kan vere eit av fleire element i ei framtidsretta kollektivsatsing. No er det viktig å få på plass ei god bymiljøavtale med sterk prioritering av kollektivtransporten, slik at vi kan få eit solid økonomisk fundament for betre og billigare kollektivtilbod.
Halvor Fjermeros (R)

- Haugalandforsøket er interessant. Men slike forsøk må alltid subsidieres av det offentlige og vil alltid ha begrenset virkning. Derfor mener Rødt at det må tas mye større grep. Vi arbeider for å skape en brei front mot å bygge firefelts vei over Gartnerløkka til 3,5 milliarder kroner og heller bruke av disse statlige milliardene til å legge til rette for økt tog- og busstrafikk. Men vi støtter de små tiltak som dette fra MDG også.
Stian Storbukås (FrP)

- Alle undersøkelser lokalt viser at pris ikke er det viktigste virkemiddelet for å få folk til å ta bussen, men frekvens og punktlighet. Å kutte prisen på enkeltbilletter er sånn sett mot bedre viten, om man ønsker økt bruk av buss.


Folk på gata: Hva bør bussen koste?