Dette lærte kommunen


Heidi Ditlefsen
Skrevet av: Heidi Ditlefsen
Foto: og: Mai Linn Tronstad

Publisert: 04.10.2017. Sist endret: 05.10.2017 09:08:13


Beredskapssjefen mener Kristiansand kommune var godt forberedt på flommen. Det er ikke alle enige i.


KRISTIANSAND: - Så langt i evalueringsfasen ser vi at områder vi ikke var kjent med at har vært oversvømt tidligere, kan bli det. Noen områder er mer utsatt enn andre, sier beredskapssjef i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen.

Hvilke områder er spesielt utsatt?

- I Drangsholt så vi at vannet kan stige så høyt at folk må forlate husene sine. Langenesveien og Brennåsen var isolert i en periode, og vi så hvordan Vågsbygdtunellen ble fylt med vann. Alternative veier som vannet finner er også utsatt. Her må vi se på forebyggende tiltak. Vi må også justere flomsone-kartene som sier hvor mye for eksempel Otra kan bre seg ved ekstrem vannføring. Vi har nå erfart at vassdragene kan bre seg lenger ut, sier Paulsen.
I hvilken grad var kommunen forberedt på denne flommen?

- Vi var forberedt på ekstreme nedbørsmengder og satte beredskap i teknisk tjeneste slik at vi kunne håndtere nedbøren som kom. Gjennom helga hadde vi også møter med Fylkesmannen slik at vi var beredt på det verste som kunne skje. Vi etablerte ekstra kapasitet innenfor helse og omsorg med tanke på beboere som eventuelt måtte evakueres, og etter forespørsel fra politiet etablerte vi også et evakuerings- og pårørendesenter.

KRITIKK

Kommunen har likevel fått kritikk for sin håndtering av flommen. I Drangsholt i Tveit reagerer innbyggere i den oversvømte bygda på at de ikke hørte noe fra kommunen i den vanskelige situasjonen.

- Det er innbyggerne i Drangsholt som har hjulpet folk ut, ikke kommunen. Det ser ikke ut som de har hatt beredskap for dette, sier Hilde Garby fra Drangsholt til Fædrelandsvennen.

- En nabogutt måtte sykle i dypt vann for å skaffe medisiner til en syk bror. Jeg selv var helt nedkjølt etter å ha gått i iskaldt vann til livet. Vi har ikke sett noen fra kommunen, sivilforsvaret eller politiet. Ingen sjekket om folk faktisk kom seg ut av husene, sier Mia Heilberg, velforeningsleder i Drangsholt og Grødum til NRK Sørlandet.

Ifølge Sigurd Paulsen tok ingen av disse kontakt med nødetater eller kommune.

- Vi er helt avhengige av at folk som trenger hjelp tar kontakt, det er vanskelig å hjelpe dem vi ikke vet om. Vi hadde 48 sengeplasser klare på diverse sykehjem for pleietrengende, kun én av disse ble brukt. I tillegg hadde vi tjue plasser på hotell for folk som måtte trenge det, og mulighet til å skaffe enda flere, sier Paulsen, og legger til:

- Kommunen setter stor pris på at velforening og naboer tar vare på hverandre og hjelper hverandre når det står på. Det er en viktig del av egenberedskapen i kriser.OVERSVØMT BARNEHAGE

Paulsen opplyser at det til sammen var fem husstander, på henholdsvis Tveit og Mosby, som måtte evakueres. I tillegg ble den private Lindtjønn barnehage på Gimlekollen oversvømt. De mellom 30 og 40 barna som holder til her kunne mandag morgen møte i en beredskapsbarnehage på Oddernes. Ifølge Paulsen vil de holde til her i et halvt år framover mens barnehagen renoveres.

Gjennom helga har mellom 30 og 40 personer jobbet med flommen på ulike måter. I tillegg har mellom 10 og 12 av kommunens ansatte vært i full beredskap.

- Vi har samarbeidet godt med Sivilforsvaret underveis. Også har vi bistått Vegvesenet og private der det har vært mulig å komme til å rydde, sier Paulsen.

Hva blir de største utfordringene framover?

- Først og fremst utfordringen med transportnettet. Vi må få alle småveiene som har vært rammet av flom farbare igjen, og ikke minst vil det gå flere dager før togstrekningen mellom Vennesla og Kristiansand kan åpnes igjen. Det er snakk om svært mange trailere som må settes inn i stedet for godstransport.

-VELSMURT ORGANISASJON

I det store og hele mener Sigurd Paulsen kommunen har fungert som en velsmurt organisasjon som har taklet utfordringene godt. Han roser også media for hvordan de har angrepet ekstremsituasjonen.

- Jeg synes mediene har spilt veldig på lag med tanke på å opplyse publikum om hva som skjer. Det hjelper oss veldig også. Jo flere som vet hva som skjer, jo bedre takler vi alle hendelsen, sier han.

Kristiansand kommune skal nå evaluere hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes.

- Vi må bruke litt tid på å ta til oss erfaringene vi har gjort oss gjennom dette. Hva kunne vi gjort mer forebyggende? Hva kunne publikum gjort mer forebyggende? Alt dette er spørsmål vi nå skal stille oss, sier Paulsen.


Under ser du en dronevideo fra Tveit-området, fra Kenneth Pedersen fra Service Drone.