«Å være sårbar er også en ressurs»

VIL SKAPE MER ÅPENHET OM PSYKISK SYKDOM:


Heidi Ditlefsen
Skrevet av: Heidi Ditlefsen

Publisert: 06.12.2017. Sist endret: 06.12.2017 15:27:32


Ann-Karin og Cato Gulaker kom nylig hjem fra et tre måneder langt opphold på Modum Bad hvor hele familien var innlagt. Oppholdet har gitt familien en mye bedre hverdag.


Fakta

MODUM BAD

► Modum Bad er en landsdekkende institusjon for behandling av mennesker med psykiske lidelser. Klinikken har hundre pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer.
JUSTVIK: - Jeg brenner for å skape mer åpenhet om psykisk sykdom. Det er ikke mange som eksponerer seg slik som oss og forteller at de har vært innlagt på Modum Bad, men åpenheten har gjort veldig godt. Vi har møtt så mye forståelse og godhet fra folk, sier Ann-Karin Gulaker (38).
For et par uker siden kom hun, mannen Cato (39) og de tre barna i alderen 8 til 13 år hjem fra et 12 uker langt opphold ved institusjonen i Vikersund. Hele familien ble innlagt og barna gikk på skole på sykehuset. Foreldrene hadde et fastlagt program de fulgte og gikk blant annet i terapi.
Nå står de utenfor hjemmet på Justvik og reflekterer over hva oppholdet har betydd for dem som familie. Det er ikke lite.

T ØFF BARNDOM

- Jeg vil si at ukene der reddet familien vår. Før vi reiste dit var vi faktisk der at vi tenkte vi måtte gå hvert til vårt. For oss ble Modum siste utvei. Vi har mange av de samme utfordringene som vi hadde før vi dro, men møter dem på en annen måte. Vi har blitt bevisst på hvordan vi skal jobbe med dem, sier Ann-Karin ærlig.
Både hun og mannen har med seg tung bagasje fra barndommen som påvirker dem som familie. Ann-Karin ble adoptert fra Colombia da hun var tre år. Da hadde hun året før blitt funnet forlatt. Ingen vet hvilke opplevelser den lille jenta da hadde bak seg. Cato hadde også en veldig tøff barndom. Før han fylte fem år hadde han vært innom 22 ulike hjem. Da kom han til familien som nå er hans fosterforeldre. Begge har også opplevd seksuelt misbruk.

en stor utfordring

- Disse første omflakkende årene har formet meg på godt og vondt. De har gjort meg utholdende. Jeg tåler mye. Samtidig er det å knytte seg til mennesker og slippe folk innpå seg veldig vanskelig. I et ekteskap er det selvsagt en utfordring, sier Cato åpenhjertig.
Ann-Karin fikk diagnosen kompleks PTSD (posttraumatisk stresslidelse) for to år siden. Helt siden hun var barn har hun slitt med tunge depresjoner. Hun har også alvorlige relasjonstraumer.
De sier at de tøffe historiene deres gjør at de passer bra sammen, men at det samtidig kan være en stor utfordring.
- Når noe slår ut negativt blir det dobbelt så negativt. Vi gikk på de samme smellene hele tiden. Forholdet vårt var ødelagt og fastlåst i et feil mønster, sier ekteparet som ble kjærester i 2001. 


AKTIVITETER: Barna gikk på skole på dagtid mens foreldrene fulgte et program som blant annet innebar parterapi. Det ble også masse tid til barna på Modum Bad. Her er Ann-Karin på hobbyrommet sammen med yngstesønnen på 8 år. Foto: Privat

ÅPNET SEG FOR VENNER

Ann-Karin har tilbrakt mange hundre timer i senga de siste årene som følge av depresjonen. Den store smellen kom for fem år siden. Det ble vanskelig å holde den perfekte maska som hun alltid tilstrebet.
- I 2012 begynte jeg så smått å fortelle nære venner om hvordan jeg hadde det. Det var veldig skummelt i starten, men godt etter hvert. Dette førte til mange gode samtaler og det var fint å føle at man ikke sto alene i vanskelige ting.
Hun oppfordrer andre som sliter med psykiske problemer til å tørre å snakke om det og ta kontakt med hjelpeapparatet. De har selv ingen familie i nærheten og har brukt tilbudet som finnes aktivt. Både helsesøster på skolen, kontaktlærer, fastlege og Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse) har blitt involvert i utfordringene de har slitt med. Ann-Karin og Cato skryter av alle sammen.
- Mange ser på det å være sårbar som en dårlig egenskap. Man vil ikke være sårbar overfor andre og vise hvordan man egentlig har det. Men det krever mot å gå inn i seg selv og kjenne etter, for så å dele det med andre. Å være sårbar er også en ressurs, påpeker hun.

EN TRYGGERE FAMILIE

Ekteparet jobber mye innad i familien med å snakke om vanskelige følelser. Barna skal tørre å si ting på godt og vondt. Ann-Karin mener at åpenhet overfor barna om hva mamma og pappa sliter med, er viktig.
- Jeg vet hvor skadelig det kan være når man ikke er åpen om psykiske lidelser. Når ting skal ties om blir du veldig alene. For barn er det mer skadelig å ikke få vite noe om hva som skjer. Da blir de i stedet gående rundt å gruble og fantasere. Ofte lager de sine egne historier som er mye verre enn virkeligheten, sier hun.
Ann-Karin påpeker at det ikke alltid er like lett å vite hvordan man snakker med barn om psykisk sykdom. Selv tok de kontakt med fagfolk for å få hjelp til dette.
Foreldrene merker at også barna har hatt godt utbytte av Modum-oppholdet. De er gladere og det er en annen tone i familien. Alle ler og tøyser mer.
11-åringen i familien sier oppholdet har gjort det lettere for henne å forstå familiens problemer.
- Mamma og pappa har blitt bedre på å forstå hverandre og på å forstå oss. Jeg synes også det var fint å bli kjent med barn som har de samme problemene og det samme livet som oss. Etter at vi kom hjem føler jeg at vi er en mer vanlig familie, sier hun.
Foreldrene legger til at det nok har blitt lettere for barna å forstå hvorfor mamma innimellom sover så mye. Og også hvorfor hun innimellom har så masse energi. Før var dette ganske uforutsigbart og vanskelig å forholde seg til for barna.

KOLLEGAENE FIKSET HAGEN

Cato har ikke vært like åpen om sine egne og familiens problemer som kona. I vår var han totalt kjørt etter å ha fungert som både mamma og pappa i en lengre periode i tillegg til lærerjobb og doktorgradsstudier.
- Noen kollegaer har visst, men det var først i vår jeg fortalte det til flere. Da var jeg helt grå i ansiktet og så ikke ut. Jeg tror det var greit for dem å få vite at jeg ikke skulle dø, men at vi slet på hjemmebane, sier han galgenhumoristisk.
Cato ble positivt overrasket over den store omtanken og forståelsen som ble vist familien. 15 kollegaer fra Ansgarskolen stilte blant annet opp to-tre kvelder for å fikse hagen til familien. De har også fått mye støtte fra naboer og andre.
- Å få så mye omsorg var veldig fint. Det er mye bra som bor i mennesker, sier han.
Ekteparet kjenner til andre familier på Sørlandet som sliter og som kanskje ikke kjenner til familietilbudet på Modum Bad. De ønsker derfor å gjøre tilbudet mer kjent og å ufarliggjøre det å være innlagt der, også med barn.
- Jeg har vært i kontakt med mange mennesker som kunne ha berget familien og ekteskapet gjennom et slikt opphold. Vi ønsker å oppfordre folk til å søke om hjelp hvis de trenger det. Det er ikke farlig, sier Cato.
Han oppsummerer nå-situasjonen for familien på følgende måte:
- Vi er forsiktige optimister og ser mot et 2018 som er ganske annerledes enn de siste 6-7 årene har vært. Når det er sagt er vi ikke der at alt er fantastisk fordi vi har vært tre måneder på Modum. Vi har fortsatt mye å jobbe med.
Ann-Karin supplerer:
- Etter oppholdet på Modum har vi en mye bedre forståelse for situasjonen vi er i og for hverandres «skavanker». Det har blitt mer romslighet og raushet i familien. Vi har rett og slett fått mer håp. 


BADETID: Familien fikk også tid til å teste svømmebassenget på Modum Bad før høsten kom. Her er Ann-Karin sammen med to av barna. Foto: Privat
 


Behandler inntil 40 familier årlig


- Familieavdelingen på Modum Bad har til enhver tid ni familier innlagt. Det er par eller enslige foreldre med barn i alderen 1- 16 år, par med voksne barn eller par som ikke har fått barn ennå. Hovedvekten av pasientene er par med barn, sier psykologspesialist og avdelingsleder for familieavdelingen, Bente Barstad.
Hun anslår at de behandler inntil 40 familier i året.
- Hva skal til for å få plass hos dere?
- Vi er en del av spesialhelsetjenesten i voksenpsykiatrien så det er et krav et en av de voksne må ha en psykisk diagnose som gir rett til hjelp i helsevesenet. Pasienter blir innlagt her for å jobbe med individuelle psykiske problemer og par- og familieproblemer samtidig, sier Barstad.
Familiene har ulike problemer og konflikter, og det er ulike psykiatriske diagnoser hos de voksne. Barna er med på familiesamtaler, men behandlingsprogrammet er rettet mot voksne.
- Forskning som er gjort og tilbakemeldingene vi får, viser at folk har god nytte av det. De lærer seg strategier for å mestre utfordringene på bedre måter, sier Barstad.
Familieavdelingen ved Modum Bad har for øvrig 50 års jubileum neste år. 

Fakta

MODUM BAD

► Modum Bad er en landsdekkende institusjon for behandling av mennesker med psykiske lidelser. Klinikken har hundre pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer.