Ungdom tåler ikke motgang


Skrevet av: Nils Erling Terjesen
Foto: Nils Erling Terjesen

Publisert: 09.10.2014 . Sist endret: 09.10.2014 10:45:30


Samfunnsviter Arne Klyve gir foreldrene skylden for at dagens ungdom tåler mindre motgang enn tidligere.


KRISTIANSAND:-Foreldre til den oppvoksende generasjon rydder bort for mange hindringer og legger for mye til rette for barna sine. Det er viktig at unge opplever motgang i barndommen slik at de tåler overgangen til voksenverden, mener Arne Klyve, samfunnsviter og forfatter. 

Klyve er i Kristiansand i dag for å holde foredrag for ansatte i kommune, politi og skole, som jobber med forebyggende arbeid blant unge.

Ekspert på trender

-Ja, jeg er enig med påstanden til Klyve. Foreldrene må være bevisst sitt foreldreansvar, tørre å sette grenser og være tydelige. Å vokse opp i dagens samfunn er langt mer krevende og utfordrende enn for 20 år siden. Vi må ikke gi barna for stort rom alene uten voksne tilstede som kan veilede dem, korrigere dem, motivere og støtte dem, sier Grete Pedersen, leder av forebyggende avdeling ved Kristiansand politistasjon.

Arne Klyve forteller til Kristiansand Avis at han ønsker å sette en diagnose på tiden, og løfte det opp fra individnivå.

-Klyve er en ekspert innen sitt felt og skal oss oppdatert kunnskap om trender og hvordan de forandrer seg. Det er vanskelig for meg å være uenig med Arne Klyve, sier Karin Berthelsen, kriminalitetsforebygger i Kristiansand kommune.

10 prosent kan miste fotfestet

Klyve mener at Norge er i ferd med å bli polarisert, og det er det som skremmer ham mest. De vellykkede blir mer vellykkede, og de som faller utenfor blir der. Ifølge Klyve har dette sammenheng med foreldrenes posisjon i samfunnet. Og at privilegier og sosial status går i arv mellom generasjoner. 

-Som nasjon har vi i liten grad lykkes med sosial utjevning. 10 prosent av befolkningen er i ferd med å miste fotfestet i fellesskapet. Foreldrene blir stadig mer avgjørende for at de unge skal lykkes. Å tåle motgang på egenhånd er på retur i den oppvoksende generasjon. De fikser ikke å være nedstemt, sier Klyve. 

Norge på jumboplass

Klyve skal i sitt foredrag i Kristiansand belyse utviklingstrekk blant gutter og jenter. Klyve henviser til en fersk rapport fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), som viser at ungdom i Norge kommer dårligst ut i en undersøkelse gjort blant ungdom i 34 land.

-Av 34 land kommer norske skoleelever på 34. plass i utholdenhet. Norsk ungdom i skolealder er de som gir først opp ved motgang, sammenliknet med 33 andre industriland. Dette tyder på at de har hatt for lite motgang i barndommen, sier Klyve.

Ifølge Klyve er årene fra 0 til 13 år ekstremt viktige for å få folk på rett spor. Kvaliteten i barnehagene spiller med andre ord en viktig rolle.

-Vi må ha flere menn inn i barnehagene. Farsrollen har ofte vært fraværende på hjemmebane blant dem som faller utenfor, sier Klyve.


Satser tungt på forebygging


Forebyggende arbeid blant unge er en av hovedoppgavene til politiet i Kristiansand og en viktig suksessfaktor er systematisk samarbeid med kommunen.

Det sier Grete Pedersen, leder av forebyggende avdeling ved Kristiansand politistasjon.
Avdelingen til Pedersen er samlokalisert med kriminalitetsforebyggere fra kommunen, 

-Vi ønsker at folk i Kristiansand skal vite at vi jobber aktivt med forebygging. Ved alle ungdomsskoler og videregående skoler i Kristiansand er det etablert kjernegrupper, sier Karin Berthelsen, kriminalitetsforebygger i Kristiansand kommune.

Kjernegrupper er et lavterskeltilbud til all ungdom i Kristiansand. Foreldre som føler at de har mistet kontrollen eller oversikten over sitt eget barns aktiviteter og gjøremål, oppfordres til å ta kontakt med skole, kommune eller politi.

-Vår oppgave er å forebygge og forhindre videre utvikling av kriminalitet, rus og radikalisering, sier Pedersen.
Kjernegruppene involverer og ansvarliggjør ungdom og foreldrene, med støtte fra gruppens faste medlemmer. Disse medlemmene er representanter fra skole, fritid helsesøster og politi.

-Kjernegruppene har fokus på hva som kan gjøres for at fremtiden skal bli bra. Det er ikke viktig hva du har gjort eller hvorfor du gjorde det. Kjernegruppene er frivillige og skal gi mening for den det gjelder, sier Berthelsen.

I dag er det totalt 32 kjernegrupper i Kristiansand.