Annonse ↓

Annonse

Annonse ↓

Annonse

Pårørende – våre hverdagshelter

Pårørende – våre hverdagshelterDet finnes mange mennesker i her i Kristiansand som hver kveld plasserer mobiltelefonen på nattbordet med lyden på. De vil være sikre på at deres eldre mor eller far kan nå dem dersom de trenger hjelp. Telefonen er deres felles trygghet.
Mange foreldre drar på jobb med tankene et helt annet sted. De skulle så gjerne ønsket de kunne vært hjemme og tatt vare på sitt syke barn i stedet.
Rundt 800 000 mennesker i Norge er eller blir pårørende. De står for nesten halvparten av all omsorgen som gis her til lands.
Uavhengig av om en er pårørende for syke barn, rusavhengig ungdom eller syke eldre foreldre, lever mange pårørende med en sterk følelse av utilstrekkelighet. Det er vanskelig å reise på ferie, når gamle mor sitter alene hjemme, nedstemt og deprimert. Det er nesten umulig å sove om natten, når du ikke vet hvordan din rusavhengige datter klarer seg der ute på gaten et sted. Du ønsket du kunne laget mat til far, i stedet for at han spiser mikrooppvarmet ferdigmat.
Som pårørende skulle du ønske du kunne være flere steder samtidig – og aller helst alltid i nærheten av den som trenger deg mest.
Pårørende glemmes ofte i den norske debatten. Derfor vil Høyre bruke de neste årene på å løfte dem i debatten. Vi vil lage en nasjonal pårørendestrategi. Den skal sikre at vi møter og involverer pårørende bedre, og den skal utarbeides i nært samarbeid med de pårørende selv.
Mange yrkesaktive kvinner oppgir at de har store omsorgsoppgaver som pårørende. Det er verdt å tenke over at disse tilhører en generasjon kvinner der de fleste har utdannelse eller er i arbeid. De har en samlet belastning som går ut over helse, karriere og livskvalitet. Mange blir sykemeldte i lengre eller kortere perioder. Dette er ikke bærekraftig!
Høyres mål er å skape pasientenes helsetjeneste. Da er pårørende helt sentrale. Det er ofte de som lettest kan kommunisere med helsepersonell, og som kjenner pasienten best. For at pårørende og pasienter skal bli hørt, lover Høyre å øke støtten til pasient- og pårørendeorganisasjonene.
Høyre vil at alle sykehjem skal ha pårørendeutvalg, slik at pårørende har innflytelse på tilbudet deres nærmeste får. Vi vil lovfeste fritt avlastningsvalg, slik at pårørende og brukere får større valgfrihet i å velge det beste tilbudet for dem. Og vi vil at det etableres flere pårørendeskoler, etter modell fra Demensplanen 2020. Pårørendeskoler gir pårørende nødvendig opplæring og trygghet til å kunne leve med en syk partner eller et sykt barn. Kommunene må få støtte til å tilby pårørende opplæring og støtte.
Pårørende er en ressurs, men vi skal forvalte dem klokt, så de blir en fornybar ressurs. Dit har vi ikke kommet enda. Derfor vil vi ha en nasjonal pårørendestrategi, der pårørende skal være med i utarbeidelsen sammen med flere departementer. Pårørende må tas på alvor.


Norunn Tveiten Benestad
Stortingsrepresentant (H)Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Annonse ↓

Annonse