Annonse ↓

Annonse

Annonse ↓

Annonse

Bedre digital kompetanse for fremtidens lærere

Bedre digital kompetanse for fremtidens lærereUniversitetet i Agder får 16 millioner kroner til et prosjekt som skal gjøre grunnskolelærerutdanningene mer digitale. En satsing på Universitetet i Agders lærerutdanning er en satsing på hele landsdelen.
Både skolen og arbeidslivet blir stadig mer digitalt. Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene alle elever skal beherske når de fullfører skolen. I likhet med lesing, skriving og regning er digitale ferdigheter viktige for å a de beste mulighetene for å lykkes i arbeidslivet. I dag vet vi at det er 800.000 personer som mangler helt grunnleggende IKT-ferdigheter. Mange av disse står utenfor arbeidslivet. Sikrer vi at flere mestrer den digitale hverdagen tidligere, kan vi samtidig sikre at flere fullfører skolen og får varige kunnskaper som er nødvendig for å stå i arbeid hele yrkeslivet. 

Derfor er det så viktig at vi sikrer at fremtidens lærere har den kompetansen de trenger både for å lære bort, og til å selv bruke digitale verktøy. Målet med prosjektet er at fremtidens lærere skal kunne gi elevene de digitale ferdighetene og dømmekraften de trenger på nett, men også kunne utnytte verktøyene i undervisningen slik at elevene lærer mer. De må for eksempel ha kompetanse til å vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av digitale verktøy kan være et egnet redskap for å kunne gjøre undervisningen bedre. 

Universitetet i Agder er en av totalt fem institusjoner som får penger til et slikt prosjekt. Når vårt universitet får denne muligheten så vil det komme både studenter, lærere og elever i vår landsdel til gode. Vi vet at digitale ferdigheter vil være nærmest avgjørende for å ta del i fremtidens arbeidsliv. Da er det viktig at fremtidens undervisere får god kompetanse i bruken av dette allerede i utdanningen. Disse midlene vil gi et betydelig løft for lærerutdanningene på Sørlandet.


Norunn Tveiten Benestad (H) og Åshild Bruun-Gundersen (FrP), 
stortingsrepresentanter


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Annonse ↓

Annonse